Náš tým

Mgr. Zdeněk Milík, advokát

Mgr. Zdeněk Milík  je advokátem zapsaným v seznamu vedeném Českou advokátní komorou.

V roce 1996 absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Již během studia vykonával praxi ve dvou advokátních kancelářích. Nejprve působil v jedné ze čtyř advokátních kanceláří, která pro Fond národního majetku zajišťovala hladký průběh velké privatizace. Poté se specializoval na tiskové právo a získal zkušenosti v odvětví obchodního práva.

Po ukončení studia v letech 1996 až 2000 pracoval v Praze jako notářský koncipient a poté notářský kandidát. Nabyl tak i praktické zkušenosti v oblasti dědického práva. V letech 1993 až 2000 pravidelně publikoval v rubrice "Ptáte se - odpovídáme" odborného časopisu Právní rádce.

V roce 2001 se stal partnerem advokátní kanceláře Rozehnal & Partneři (od roku 2003 pod označením Milík & Partneři). Zaměřil se především na oblast korporátního, závazkového a mediálního práva a ochranu osobnosti. Své zkušenosti obohatil i o praktickou aplikaci mediálního a korporátního práva na Slovensku

Od ledna r. 2004 začal vykonávat advokátní praxi jako samostatný advokát v Praze 1 - Malé Straně. Specializuje se především na oblast právních vztahů v oblasti prodeje a servisu motorových vozidel, spotřebitelského a občanského práva a práva ve výstavbě, včetně zastupování před soudy. Při své činnosti se věnuje i odvětví rodinného práva. 

V letech 2004 až 2011 externě přednášel základy práva a základy obchodního práva při Bankovním institutu vysoké školy, a.s.

Počínaje rokem 2014 poskytuje služby v nových prostorách v Praze 5 - Smíchově v blízkosti Krajského soudu v Praze. Klientům přináší tato změna vyšší standard služeb, neboť zde spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Kateřiny Dlouhé a Mgr. Kateřiny Kuncové. 

Hovoří anglicky a rusky.

 

V řadě případů spolupracujeme s dalším advokáty, např. JUDr. Kateřinou Dlouhou nebo Mgr. Kateřinou Kuncovou.

JUDr. Kateřina Dlouhá je advokátkou zapsanou v seznamu vedeném Českou advokátní komorou. Zaměřuje se především na korporátní, závazkové a správní právo.

Mgr. Kateřina Kuncová je advokátkou zapsanou v seznamu vedeném Českou advokátní komorou. Intenzivně se věnuje zejména občanskému a rodinnému právu.