Které služby poskytujeme a jak?

Naše zaměření

Poskytujeme právní služby především v soukromém právu, a to v těchto oblastech:

 • občanské právo (závazkové, dědické, rodinné právo);
 • obchodní právo (korporátní a smluvní právo);
 • nemovitostní právo (včetně úschov, ověřování podpisů, zastupování před orgány veřejné správy);
 • procesní právo (zastupování ve sporném i nesporném řízení před soudy, rozhodci); 
 • rodinné právo.

Ve veřejném právu zastupujeme v odvětví:

 • trestního práva (ve vybraných případech).

 

Specifická pododvětví

Disponujeme bohatými zkušenostmi v dalších pododvětvích jako jsou:

 • úprava a aplikace antimonopolních pravidel EU v oblasti motorových vozidel;
 • smluvní a spotřebitelské právo v oblasti prodeje zboží, zejména se zaměřením na prodej a servis motorových vozidel; 
 • právo ve výstavbě, real estate & land development; 
 • územní samospráva, zejména právo a postavení obcí;
 • ochrana osobnosti fyzických a dobré pověsti právnických osob;
 • směnečné právo (ve vybraných případech judikatorního významu).

 

Co to znamená?

 • komplexní zajištění převodu nemovitostí;
 • zakládání obchodních korporací a zajišťování jejich změn;
 • tvorba smluvní dokumentace včetně všeobených obchodních podmínek pro různorodé podnikatelské záměry;
 • aplikace výlučně odpovídající rekodifikovaným předpisům (NOZ a ZOK);
 • vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení;
 • komplexní řešení právních otázek nejen pro malé a střední podnikatele a podniky;
 • řešení rodinných problémů nejen ve vztazích mezi manželi.

 

Jak pracujeme?

Právní služby poskytujeme podle přání klientů jak při osobních konzultacích, tak i formou tzv. e-advokacie.  

 • spolupráce s notářskými kancelářemi;
 • spolupráce s odborníky na daňovou problematiku;
 • součinnost s mediálními a P.R. agenturami;
 • zajištění diskrétních služeb spolehlivé detektivní kanceláře.

 

Proč se svěříte do naší péče?

Věříme, že až poznáte: 

 • naši rychlost a flexibilitu;
 • profesionální, avšak bezprostřední přístup;
 • komplexní posouzení a řešení;
 • schopnost řešit krizové situace a naše organizační schopnosti;
 • poctivý, diskrétní a loajální vztah;

budete se k nám vracet.

 

Víme, že podstatné je rovněž, že...

 • využíváme automatizovaný systém právních informací ASPI, s nejrozsáhlejší a denně aktualizovanou databází pramenů práva,
 • při naší činnosti používáme komplexní elektronický informační systém WebSpis, prostřednictvím které mimo jiné vedeme pro klienty podrobnou evidenci odměn a nákladů a umožňujeme jim získat přístup ke statistikám podle rozličných hledisek,
 • jsme členem Hospodářské komory České republiky a rozsáhlé sítě advokátních kanceláří HG.org.
 

Vztah klienta a advokáta a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • vztah mezi klientem a advokátem je upraven zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění,
 • odměna advokáta za poskytnuté právní služby je zpravidla sjednána jako hodinová (dle náročnosti a specifik konkrétního případu), jinak nebo jako odměna v závislosti na tarifní hodnotě předmětu právního zastoupení dle advokátního tarifu, vyhl. č. 177/1996 Sb., 
 • klient v postavení spotřebitele má právo v případě sporu z uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb na jeho mimosoudní řešení na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (zejm. novely zák. č. 378/2015 Sb.),
 • subjektem mimosoudního řešení těchto sporů je Česká advokátní komora, která tím byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky; internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz