Vaše advokátní kancelář

Vítejte na webových stránkách advokátní kanceláře Zdeněk Milík, která vznikla v roce 2001.Svým tuzemským i zahraničním klientům poskytuje komplexní služby a provozuje generální praxi. Ve své činnosti se věnuje především oblasti obchodního a občanského práva.

Víte jaké povinnosti a změny přinesla rekodifikace soukromého práva?

K 1.1.2014 nabyly účinnosti zejména rekodifikovaný občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích. Poskytujeme konzultace v souvislosti se změnami, které z těchto kodexů vyplývají a připravujeme dokumentaci a přizpůsobení stávajících společností i družstev tzv. na klíč. Zmeškali jste lhůtu, která uplynula dnem 31.7.2014? Dozvěděli byste se rádi o novinkách v dědickém právu? Nevíte jak je nově upravena stavba na cizím pozemku nebo jak zřídit tzv. právo stavby?

Zaujalo Vás téma soukromého práva?

GDPR - ochrana Vašich osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Toto nařízení se bezprostředně dotýká i povinností advokátů a práv jejich klientů. Doporučujeme Vám proto, abyste se seznámili se zásadymi zpracování Vašich osobních údajů a zásady používání cookies - patříte-li mezi stávající či potencionální budoucí klienty - fyzické osoby. Zásady naleznete zde: 
Zásady ochrany zpracovávaných údajů.pdf - zásady ochrany osobních údajů
Zásady používání souborů cookies.pdf - Používání cookies

Děkujeme za Vaš čas a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Unie rodinných advokátů

Prezidium Unie rodinných advokátů rozhodlo dne 31. 1. 2018 o mém přijetí za řádného člena URA.

Aktuality

Dovolujeme si Vám představit poslední aktuality z oblasti právních nálezů a judikátů, které jsou běžné pro právní praxi v České republice.

31.08.2014   My a sociální sítě
05.07.2014   Předmanželská smlouva