Kdo jsme?

 • Vážíme si důvěry klientů
 • Osobní a věcný přístup
 • Řešení v každé situaci
 • Působíme od roku 2001

Naše zaměření

Advokátní kancelář ZDENĚK MILÍK se specializuje na tyto právní oblasti:

 • občanské právo hmotné a procesní;
 • spotřebitelské právo;
 • obchodní právo;
 • trestní právo včetně obhajob ex offo;
 • konkursní právo.

 

Ve své praxi jsme získali zkušenosti i v řadě specifických oblastí práva:

 • při řešení aplikaci právní úpravy k nehmotným statkům, zejména práva autorského a průmyslového;
 • ochrany osobnosti a dobré pověsti právnických osob;
 • práva mediálního, soutěžního a reklamního.
 

Jak pracujeme?

Při své práci využíváme moderní komunikační technologie, které umožňují rychle reagovat na klientovy požadavky.

Právní pomoc poskytujeme komplexně a na přání zajistíme služby:

 • notářských kanceláří, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme;
 • zkušených daňových poradců a auditorů;
 • mediální podporu spolupracujících P.R. agentur;
 • poskytované prověřenými soukromými detektivy a bezpečnostní agenturou.

Proč my?

Čím se naše advokátní kancelář vyznačuje? Především:

 • rychlostí a flexibilitou;
 • individiálním přístupem;
 • schopností řešit krizové situace;
 • organizačními schopnostmi.